تازه می فهمم

 

صبح ها که از خواب بیدار می شوم تازه می فهمم که چقدر از تو دور شده ام.

خیالی نیست . این هم مثل تمام خیال های دیگر که روزی بود اند و امروز...

/ 1 نظر / 13 بازدید